NORSK LUNDEHUND

 

Norsk Lundehund er en liten spisshund som opprinnelig ble brukt til jakt på sjøfugl.
Det er en meget gammel norsk rase som i dag, på grunn av diverse hendelser,
står i fare for å bli utryddet, og det blir i dag gjort et stort arbeid for å redde den.
Den har en del anatomiske særtrekk som gjør den spesielt interessant å bevare.
Den er 32-38cm i skulderhøyde.
Vil du vite mer om denne spennende rasen kan du følge linken til raseklubben.
Jeg har hatt Lundehund siden 2014, og har i dag 1 tispe.

 

Ada Eradotter(Eine)
Født 14.01.2016
Ada Eradotter (Eine)
Født 14.01.2016